گیاه اوشق | عطاری آنلاین مجتبی محقق

اوشق

اوشق یکی از صمغ گیاهان دارویی است که بلند و به صورت برجی منفرد می باشد ، برگ ‌های آن پهن ،چتری و پرپشت است. رنگ آن اغلب سبز رنگ مایل به...

ادامه مطلب